ข่าวการศึกษา
- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท คลิก
- ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาเอก คลิก
- ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คลิก
       
ข่าวประชาสัมพัธ์
- งานแสดงความยินดีดุษฎีบัณฑิต วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
     
- งานแสดงความยินดีมหาบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   
- วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 คลิก
- ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิก
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561 คลิก
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...คลิก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาเอก สาาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
 
ข่าวกิจกรรม
- งานแสดงมุทิตาจิตอวยพรวันเกิดเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี
รศ.ดร.ประทีป สยามชัย ณ ห้องยุพาวีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น.
 
 
 
 
 
 
- งานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- งานแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พิธีไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สานสัมพันธ์นิสิตใหม่ (รับน้อง) นิสิตปริญญาโทฯ / นิสิตปริญญาเอก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ วังยาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปริญญาโทฯ รุ่นที่ 24 ภาคพิเศษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 
       
 
       
 
 
 
       
 
       
 
       
 
 
 
       
 
 
   
 
- พิธีรดน้ำดำหัว
 
 
       
 
       
     
       
       
       
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
19600