ข่าวการศึกษา

- เปิดรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ตั้งแต่ 2 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1) คลิก

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 คลิก

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 คลิก

       
       
       
ข่าวกิจกรรม
- พิธีรดน้ำดำหัว
 
       
 
       
     
       
       
       
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
16235