ข่าวการศึกษา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1) (เพิ่มเติม) คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการฯ ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) แก้ไข 4/6/61... คลิก

- เปิดรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ตั้งแต่ 2 เมษายน 2561 - 4 พฤษภาคม 2561 คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คลิก

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1) คลิก

- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 คลิก

- ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561 คลิก

       
       
       
ข่าวประชาสัมพัธ์
- ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน1 อัตรา ประจำโครงการปริญญาเอก สาาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
- ปัจฉิมนิเทศ นิสิตปริญญาโทฯ รุ่นที่ 24 ภาคพิเศษ วันที่ 14-25 กรกฎาคม 2561
 
- พิธีรดน้ำดำหัว
 
 
       
 
       
     
       
       
       
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
16787